کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Recollections of death a medical investigation
Recollections of death a medical investigation
زبان: انگلیسی
نویسنده: مایکل سابوم
آثار مرتبط
خاطرات مرگ (یک‌ پژوهش‌ پزشکی‌) ۱. خاطرات مرگ (یک‌ پژوهش‌ پزشکی‌) (ترجمه با عنوان)
مترجم: سودابه فضایلی
انتشارات زرین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
همچنین نگاه کنید
مایکل سابوم مایکل سابوم (نویسنده)