کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The wheel of time: the shamans of ancient Mexico, their thoughts about life death, and the universe
The wheel of time: the shamans of ancient Mexico, their thoughts about life death, and the universe
زبان: انگلیسی
نویسنده: کارلوس کاستاندا
آثار مرتبط
۱. چرخ زمان (ترجمه با عنوان)
شمنان‌ مکزیک‌ کهن‌، افکار آنان‌ درباره‌ زندگی‌، مرگ‌ و جهان‌
مترجم: مهران کندری
نشر میترا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
همچنین نگاه کنید
کارلوس کاستاندا کارلوس کاستاندا (نویسنده)