کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Mindfulness in plain English
Mindfulness in plain English
زبان: انگلیسی
نویسنده: ونربل ماهاترا
آثار مرتبط
۱. به خود آمدن به خدایی رسیدن (ترجمه با عنوان)
مترجم: کامبیز شمس
نسل نواندیش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
همچنین نگاه کنید
ونربل ماهاترا ونربل ماهاترا (نویسنده)