کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The celestine prophecy. An experiential guide
The celestine prophecy. An experiential guide
زبان: انگلیسی
نویسنده: کارل آدرین، جیمز ردفیلد
آثار مرتبط
۱. راهنمای تجربی پیشگوئی آسمانی (ترجمه با عنوان)
مترجم: ستاره آخوندی
نشر البرز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
کارل آدرین کارل آدرین (نویسنده)
جیمز ردفیلد جیمز ردفیلد (نویسنده)