کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The ten commandments of self - esteem
The ten commandments of self - esteem
زبان: انگلیسی
نویسنده: کاترین کاردینال
آثار مرتبط
۱. ده فرمان برای حرمت به خویشتن (ترجمه با عنوان)
مترجم: گیتی خوشدل
نشر پیکان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
همچنین نگاه کنید
کاترین کاردینال کاترین کاردینال (نویسنده)