کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Experiments in topology
Experiments in topology
زبان: انگلیسی
نویسنده: استیون بار
آثار مرتبط
۱. سرگرمیهای توپولوژی (توپولوژی‌ تجربی‌) (ترجمه با عنوان)
مترجم: پرویز شهریاری
نشر نی، تهران، ۱۳۶۵ش.
همچنین نگاه کنید
استیون بار استیون بار (نویسنده)