کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Grandlinien der philosophie des Rechts = Philosophy of right
Grandlinien der philosophie des Rechts = Philosophy of right
زبان: انگلیسی
نویسنده: گئورگ ویلهلم فریدریش هگل
آثار مرتبط
عناصر فلسفه حق ۱. عناصر فلسفه حق (ترجمه با عنوان)
همراه‌ با متن‌ کامل‌ افزوده‌های‌ ادوارد گاتر براساس‌ یادداشت‌های‌ ه. گ‌. هوتهووک‌. گ‌. فون‌ گریزهایم
مترجم: مهبد ایرانی طلب
پروین، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (نویسنده)