کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   abridged dewey decimal classification and relative index
abridged dewey decimal classification and relative index
زبان: انگلیسی
نویسنده: ملویل دیویی
آثار مرتبط
خلاصه رده بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی ۱. خلاصه رده بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی (ترجمه با عنوان)
مترجم: ابراهیم عمرانی
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، ویراستار: پوری سلطانی
همچنین نگاه کنید
ملویل دیویی ملویل دیویی (نویسنده)