کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Subject analysis and indexing: theoretical foundation and practical advices, 1993
Subject analysis and indexing: theoretical foundation and practical advices, 1993
زبان: انگلیسی
نویسنده: روبرت فوگمان
آثار مرتبط
تحلیل موضوعی و نمایه سازی ۱. تحلیل موضوعی و نمایه سازی (ترجمه با عنوان)
مبانی‌ نظری‌ و توصیه‌های‌ عملی‌
مترجم: علی مزینانی
همچنین نگاه کنید
روبرت فوگمان روبرت فوگمان (نویسنده)