کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Cataloging and classification: an introduction
Cataloging and classification: an introduction
زبان: انگلیسی
نویسنده: لوئیس می چان
آثار مرتبط
فهرست نویسی و رده بندی ۱. فهرست نویسی و رده بندی (ترجمه با عنوان)
مترجم: زهیر حیاتی، هاجر ستوده
نشر کتابدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
همچنین نگاه کنید
لوئیس می چان لوئیس می چان (نویسنده)