کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Commonsense cataloging: a manual for the organization of books and other materials in school and small public libraries
Commonsense cataloging: a manual for the organization of books and other materials in school and small public libraries
زبان: انگلیسی
نویسنده: استر پیرسی
آثار مرتبط
مفهوم ساده فهرست نویسی ۱. مفهوم ساده فهرست نویسی (ترجمه با عنوان)
دفتر راهنما برای‌ سازمان‌ کتابها و سایر مواد کتابخانه‌ مدارس‌ و کتابخانه‌ها عمومی‌ کوچک‌
مترجم: پروین بلورچی
امیرکبیر، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۵ش.، ویراستار: ماریان سانر
همچنین نگاه کنید
استر پیرسی استر پیرسی (نویسنده)