کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The organization of information
The organization of information
زبان: انگلیسی
نویسنده: آلن تیلور
آثار مرتبط
سازماندهی اطلاعات ۱. سازماندهی اطلاعات (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمدحسین دیانی
کتابخانه رایانه ای، مشهد، ۱۳۸۱ش.
همچنین نگاه کنید
آلن تیلور آلن تیلور (نویسنده)