کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   How to catalogue: a practical handbook using AACR2 and Library of Congress
How to catalogue: a practical handbook using AACR2 and Library of Congress
زبان: انگلیسی
نویسنده: لیز چپمن
آثار مرتبط
چگونه فهرست نویسی کنیم ۱. چگونه فهرست نویسی کنیم (ترجمه با عنوان)
راهنمای‌ علمی‌ با استفاده‌ از قواعد فهرست‌ انگلو - امریکن‌، ویرایش‌ ۲ و روش‌ کتابخانه‌ کنگره‌ جهت‌ استفاده‌ در کتابخانه‌های‌ ایران‌
گردآورنده: فیروزه برومند
مترجم: فیروزه برومند
سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
همچنین نگاه کنید
لیز چپمن لیز چپمن (نویسنده)