کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   How to become a better negotiator
How to become a better negotiator
زبان: انگلیسی
نویسنده: جیمز پترسون
آثار مرتبط
۱. چگونه مذاکره کننده بهتری باشیم؟ (روشهای موفقیت در مذاکره) (ترجمه با عنوان)
مترجم: مسعود کسایی، ابراهیم شیرامیری
همشهری، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
جیمز پترسون جیمز پترسون (نویسنده)