کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   HOW TO PROMOTE YOUR WEB SITE EFFECTIVELY
HOW TO PROMOTE YOUR WEB SITE EFFECTIVELY
زبان: انگلیسی
نویسنده: مارک کر
آثار مرتبط
تبلیغ کارآمد سایت وب ۱. تبلیغ کارآمد سایت وب (ترجمه با عنوان)
مترجم: نادر نقشینه
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، ویراستار: علی حسین قاسمی
همچنین نگاه کنید
مارک کر مارک کر (نویسنده)