کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Small miracles: extraordinary coincidences from everyday Life
Small miracles: extraordinary coincidences from everyday Life
زبان: انگلیسی
نویسنده: ییتا هالبرستام ماندلبام، جودیت لونتبال
آثار مرتبط
۱. معجزه های کوچک (اتفاق‌های‌ روزمره‌ زندگی‌) (ترجمه با عنوان)
مترجم: مریم بیات
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
همچنین نگاه کنید
ییتا هالبرستام ماندلبام ییتا هالبرستام ماندلبام (نویسنده)
جودیت لونتبال جودیت لونتبال (نویسنده)