کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   La Psychologie experimentale
La Psychologie experimentale
زبان: انگلیسی
نویسنده: پل فرس
آثار مرتبط
۱. روانشناسی تجربی (ترجمه با عنوان)
مترجم: سیروس ذکاء
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.، ویراستار: توفان گرگانی
همچنین نگاه کنید
پل فرس پل فرس (نویسنده)