کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   La Psychologie Appliquee
La Psychologie Appliquee
زبان: انگلیسی
نویسنده: رنه بینوآ
آثار مرتبط
۱. روانشناسی کاربردی (ترجمه با عنوان)
مترجم: محسن اسراری
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، ویراستار: جهانگیر افکاری
همچنین نگاه کنید
رنه بینوآ رنه بینوآ (نویسنده)