کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   As a man thinketh
As a man thinketh
زبان: انگلیسی
نویسنده: جیمز آلن
آثار مرتبط
۱. تو همانی که می اندیشی (ترجمه با عنوان)
مترجم: گیتی خوشدل
نشر گفتار، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
جیمز آلن جیمز آلن (نویسنده)