کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Studies on the history of Safawid Iran
Studies on the history of Safawid Iran
زبان: انگلیسی
نویسنده: راجر مروین سیوری
آثار مرتبط
تحقیقاتی در تاریخ ایران عهد صفوی(مجموعه‌ مقالات‌) ۱. تحقیقاتی در تاریخ ایران عهد صفوی(مجموعه‌ مقالات‌) (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمد باقر آرام، عباسقلی غفاری فرد
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
همچنین نگاه کنید
راجر مروین سیوری راجر مروین سیوری (نویسنده)