کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Otkrytie Khazarii: istoriko -geograficheskii etiud
Otkrytie Khazarii: istoriko -geograficheskii etiud
زبان: انگلیسی
نویسنده: لی‌ یف‌ نیکالایویچ‌ گومیلیوف
آثار مرتبط
۱. کشف خزرستان (ترجمه با عنوان)
مترجم: ایرج کابلی
انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۸۲ش.
همچنین نگاه کنید
لی‌ یف‌ نیکالایویچ‌ گومیلیوف لی‌ یف‌ نیکالایویچ‌ گومیلیوف (نویسنده)