کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Etudes sur le role de la pensee medievale dans la formation du systeme cartesien
Etudes sur le role de la pensee medievale dans la formation du systeme cartesien
زبان: انگلیسی
نویسنده: اتین ژیلسون
آثار مرتبط
نقد تفکر فلسفی غرب از قرون‌ وسطی‌ تا اوائل‌ قرن‌ حاضر ۱. نقد تفکر فلسفی غرب از قرون‌ وسطی‌ تا اوائل‌ قرن‌ حاضر (ترجمه با عنوان)
تحقیقی‌ در فلسفه‌ قرون‌ وسطی‌، مکتب‌ دکارت‌ و فلسفه‌ جدید برای‌ کشف‌ طبیعت‌ و وحدتی‌ که‌ اساس‌ همه‌ آنها است
نویسنده: اتین ژیلسون
مترجم: احمد احمدی
انتشارات حکمت، تهران، ۱۴۰۲ق.
همچنین نگاه کنید
اتین ژیلسون اتین ژیلسون (نویسنده)