کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   A history of God: the 4000 - year quest of judaism, christianity, and Islam
A history of God: the 4000 - year quest of judaism, christianity, and Islam
زبان: انگلیسی
نویسنده: کارن آرمسترانگ
آثار مرتبط
خداشناسی از ابراهیم تا کنون ۱. خداشناسی از ابراهیم تا کنون (ترجمه با عنوان)
دین‌ یهود، مسیحیت‌ و اسلام‌
مترجم: محسن سپهر
نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
کارن آرمسترانگ کارن آرمسترانگ (نویسنده)