کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تکنولوژی   /   advanced dictionary of internet
advanced dictionary of internet
زبان: انگلیسی
نویسنده: ایرج صفا
رده کنگره: ‎T‎K‎ ‎5‎1‎0‎5‎/‎8‎7‎5‎ ‎/‎ص‎6‎7‎ ‎الف‎9
معجم الانترنت الموسع
معجم الانترنت الموسع
انستیتو ایز ایران، تهران، 2002م.
شرح پدیدآور: المولف‌ ایرج‌ صفا؛ المترجم‌ صادق‌ خورشا
قطع: رقعى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ‎۹۶۴-۷۲۴۹-۸۳-۷
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۵
اهدا کننده: سید محسن حائری
آثار مرتبط
معجم الانترنت الموسع ۱. معجم الانترنت الموسع (ترجمه با عنوان)
مترجم: صادق خورشا
انستیتو ایز ایران، تهران، 2002م.
همچنین نگاه کنید
ایرج صفا ایرج صفا (نویسنده)
انستیتو ایز ایران انستیتو ایز ایران (ناشر)
سید محسن حائری سید محسن حائری (اهدا کننده)