کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Root of revolution
Root of revolution
زبان: انگلیسی
نویسنده: نیکی کدی
آثار مرتبط
۱. ریشه های انقلاب ایران (ترجمه با عنوان)
مترجم: عبدالرحیم گواهی
نشر علم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶ش.
همچنین نگاه کنید
نیکی کدی نیکی کدی (نویسنده)