کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   On humor
On humor
زبان: انگلیسی
نویسنده: سایمون کریچلی
آثار مرتبط
۱. در باب طنز (ترجمه برای)
مترجم: سهیل سمی
ققنوس، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
سایمون کریچلی سایمون کریچلی (نویسنده)