کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Imitation of Christ
The Imitation of Christ
زبان: انگلیسی
نویسنده: توماس اکمپیس
آثار مرتبط
اقتدا به مسیح ۱. اقتدا به مسیح (ترجمه با عنوان)
زمینه ای برای گفتگوی عرفانی اسلام و مسیحیت
مترجم: سعید عدالت نژاد
انتشارات طرح نو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: سعید عدالت نژاد
تشبه به مسیح ۲. تشبه به مسیح (ترجمه با عنوان)
مترجم: سایه میثمی
شهر کتاب، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: مصطفی ملکیان
همچنین نگاه کنید
توماس اکمپیس توماس اکمپیس (نویسنده)