کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Muslim Word
The Muslim Word
زبان: انگلیسی
نویسنده: بر تولد اشپولر
آثار مرتبط
جهان اسلام ۱. جهان اسلام (ترجمه با عنوان)
دوران خلافت
مترجم: قمر آریان
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
بر تولد اشپولر بر تولد اشپولر (نویسنده)