کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   A history of the Arab peoples
A history of the Arab peoples
زبان: انگلیسی
نویسنده: آلبرت حبیب حورانی
آثار مرتبط
تاریخ مردمان عرب ۱. تاریخ مردمان عرب (ترجمه با عنوان)
مترجم: فرید جواهر کلام
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
آلبرت حبیب حورانی آلبرت حبیب حورانی (نویسنده)