کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Im Reich der grossmoguln
Im Reich der grossmoguln
زبان: انگلیسی
نویسنده: آنه ماری شیمل
آثار مرتبط
در قلمروِی خانان مغول ۱. در قلمروِی خانان مغول (ترجمه با عنوان)
مترجم: فرامرز نجد سمیعی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
همچنین نگاه کنید
آنه ماری شیمل آنه ماری شیمل (نویسنده)