کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   De persia a la Espana musulmana: la historia recuperada
De persia a la Espana musulmana: la historia recuperada
زبان: فرانسه
نویسنده: شجاع الدین شفا
آثار مرتبط
۱. ایران در اسپانیای مسلمان (ترجمه با عنوان)
مترجم: مهدی سمسار
نشر گستره، تهران، ۱۳۸۵ش.
همچنین نگاه کنید
شجاع الدین شفا شجاع الدین شفا (نویسنده)