کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Wehrot und Arang
Wehrot und Arang
زبان: انگلیسی
نویسنده: یوزف مارکوارت
آثار مرتبط
۱. وهرود و ارنگ (ترجمه با عنوان)
جستارهایی در جغرافیای اساطیری و تاریخی ایران شرقی
مترجم: داود منشی زاده
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
همچنین نگاه کنید
یوزف مارکوارت یوزف مارکوارت (نویسنده)