کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   A short history of ethics
A short history of ethics
زبان: انگلیسی
نویسنده: السدر مک اینتایر
آثار مرتبط
۱. تاریخچه فلسفه اخلاق (ترجمه با عنوان)
مترجم: انشاء الله رحمتی
انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۹ش.
همچنین نگاه کنید
السدر مک اینتایر السدر مک اینتایر (نویسنده)