کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   La peste
La peste
زبان: انگلیسی
نویسنده: آلبر کامو
آثار مرتبط
۱. طاعون (ترجمه با عنوان)
مترجم: رضا سید حسینی
غزالی، تهران، ۱۳۷۰ش.
همچنین نگاه کنید
آلبر کامو آلبر کامو (نویسنده)