کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   L etranger
L etranger
زبان: انگلیسی
نویسنده: آلبر کامو
آثار مرتبط
۱. بیگانه (ترجمه با عنوان)
مترجم: جلال آل احمد، علی اصغر خبره زاده
مؤسسه انتشارات نگاه، تهران، ۱۳۷۳ش.
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
همچنین نگاه کنید
آلبر کامو آلبر کامو (نویسنده)