کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Encyclopedia of Greco - Roman mythology
Encyclopedia of Greco - Roman mythology
زبان: انگلیسی
نویسنده: مایک دیکسون کندی
آثار مرتبط
دانشنامه اساطیر یونان و روم ۱. دانشنامه اساطیر یونان و روم (ترجمه با عنوان)
مترجم: رقیه بهزادی
طهوری، تهران، ۱۳۸۵ش.
همچنین نگاه کنید
مایک دیکسون کندی مایک دیکسون کندی (نویسنده)