کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Etudes Mithriaques
Etudes Mithriaques
زبان: انگلیسی
آثار مرتبط
دین مهر در جهان باستان ۱. دین مهر در جهان باستان (ترجمه با عنوان)
سرشناسه: کنگره‌ مهرشناسی‌ (دومین‌: ۱۹۷۵م‌ = ۱۳۵۴: تهران‌)
مترجم: مرتضی ثاقب فر
انتشارات توس، تهران، ۱۳۸۵ش.