کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Gods, demons, and symbols of ancient Mesopotamia: an illustrated dictionary, c1992.
Gods, demons, and symbols of ancient Mesopotamia: an illustrated dictionary, c1992.
زبان: انگلیسی
نویسنده: جرمی بلک، آنتونی گرین
آثار مرتبط
۱. فرهنگنامه خدایان، دیوان و نمادهای بین النهرین باستان (ترجمه با عنوان)
مترجم: پیمان متین
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
همچنین نگاه کنید
جرمی بلک جرمی بلک (نویسنده)
آنتونی گرین آنتونی گرین (نویسنده)