کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Strabons Geographika
Strabons Geographika
زبان: انگلیسی
نویسنده: استرابون
آثار مرتبط
جغرافیای استرابو ۱. جغرافیای استرابو (ترجمه با عنوان)
سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان
سرشناسه: استرابون‌
مترجم: همایون صنعتی زاده
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
همچنین نگاه کنید
استرابون استرابون (نویسنده)