کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   A history of india
A history of india
زبان: انگلیسی
نویسنده: تامس جورج پرسیوال اسپیر
آثار مرتبط
تاریخ هند (2) ۱. تاریخ هند (2) (ترجمه با عنوان)
نویسنده: تامس جورج پرسیوال اسپیر
مترجم: همایون صنعتی زاده
• تاریخ هند، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
تامس جورج پرسیوال اسپیر تامس جورج پرسیوال اسپیر (نویسنده)