کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   A history of india
A history of india
زبان: انگلیسی
نویسنده: رومیلا تاپار
آثار مرتبط
تاریخ هند (1) ۱. تاریخ هند (1) (ترجمه با عنوان)
نویسنده: رومیلا تاپار
مترجم: همایون صنعتی زاده
• تاریخ هند، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
رومیلا تاپار رومیلا تاپار (نویسنده)