کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Encyclopedia of Contemporary Literary Theory
Encyclopedia of Contemporary Literary Theory
زبان: انگلیسی
نویسنده: ایرناریما مکاریک
آثار مرتبط
۱. دانشنامه ی نظریه های ادبی معاصر (ترجمه با عنوان)
مترجم: مهران مهاجر، محمد نبوی
انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
ایرناریما مکاریک ایرناریما مکاریک (نویسنده)