کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Ten Sorry Tales
Ten Sorry Tales
زبان: انگلیسی
نویسنده: میک جکسون
آثار مرتبط
۱. تارک دنیا مورد نیاز است (ترجمه با عنوان)
ده داستان تأسف بار
مترجم: گلاره اسدی آملی
نشر چشمه، تهران، ۱۳۸۶ش.
همچنین نگاه کنید
میک جکسون میک جکسون (نویسنده)