کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Also sprach zarathustra
Also sprach zarathustra
زبان: انگلیسی
نویسنده: فردریش ویلهلم نیچه
آثار مرتبط
۱. چنین گفت زرتشت (ترجمه با عنوان)
کتابی برای همه کس و هیچ کس
مترجم: داریوش آشوری
• چنین گفت زرتشت، انتشارات آگاه، چاپ 12م، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲. چنین گفت زرتشت (ترجمه با عنوان)
کتابی برای همه کس و هیچ کس
مترجم: مسعود انصاری
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
همچنین نگاه کنید
فردریش ویلهلم نیچه فردریش ویلهلم نیچه (نویسنده)