کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Vom Nutzen und Nachteil der Historie fur dasteben = on the advantage and disadvantage of history for life
Vom Nutzen und Nachteil der Historie fur dasteben = on the advantage and disadvantage of history for life
زبان: انگلیسی
نویسنده: فردریش ویلهلم نیچه
مترجم: پیتر پرویس
آثار مرتبط
سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی ۱. سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی (ترجمه با عنوان)
مترجم: سهراب ابوتراب، عباس کاشف
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
همچنین نگاه کنید
فردریش ویلهلم نیچه فردریش ویلهلم نیچه (نویسنده)
پیتر پرویس پیتر پرویس (مترجم)