کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Hazaras of Afghanistan an historical, cultural, economic and political study
The Hazaras of Afghanistan an historical, cultural, economic and political study
زبان: انگلیسی
نویسنده: عسکر موسوی
آثار مرتبط
۱. هزاره های افغانستان (تاریخ‌، فرهنگ‌، اقتصاد و سیاست‌) (ترجمه با عنوان)
مترجم: اسدالله شفایی
اشک یاس، قم، ۱۳۸۶ش.
همچنین نگاه کنید
عسکر موسوی عسکر موسوی (نویسنده)