کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   From Zoroastrian Iran to Islam: studies in regligious history and intercultural contacts
From Zoroastrian Iran to Islam: studies in regligious history and intercultural contacts
زبان: انگلیسی
نویسنده: شائول شاکد
آثار مرتبط
از ایران زردشتی تا اسلام ۱. از ایران زردشتی تا اسلام (ترجمه با عنوان)
مطالعاتی‌ درباره‌ تاریخ‌ دین‌ و تماس‌های‌ میان‌ فرهنگی‌
مترجم: مرتضی ثاقب فر
ققنوس، تهران، ۱۳۸۶ش.
همچنین نگاه کنید
شائول شاکد شائول شاکد (نویسنده)