کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Narrative: a critical linguistic introduction, 2nd ed, 2001
Narrative: a critical linguistic introduction, 2nd ed, 2001
زبان: انگلیسی
نویسنده: مایکل تولان
آثار مرتبط
روایت شناسی ۱. روایت شناسی (ترجمه با عنوان)
درآمدی زبان‌شناختی - انتقادی
مترجم: فاطمه علوی، فاطمه نعمتی
همچنین نگاه کنید
مایکل تولان مایکل تولان (نویسنده)