کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Reason and Religious Belief:An Intoducton to the Philosophy of Religion
Reason and Religious Belief:An Intoducton to the Philosophy of Religion
زبان: انگلیسی
نویسنده: مایکل پیترسون
آثار مرتبط
عقل و اعتقاد دینی ۱. عقل و اعتقاد دینی (ترجمه با عنوان)
نویسنده: مایکل پیترسون
مترجم: ابراهیم سلطانی
انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
مایکل پیترسون مایکل پیترسون (نویسنده)