کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Western philosophy: an introduction
Western philosophy: an introduction
زبان: انگلیسی
نویسنده: رجینالد جان‌ هالینگ دیل
آثار مرتبط
تاریخ فلسفه غرب ۱. تاریخ فلسفه غرب (ترجمه با عنوان)
مترجم: عبدالحسن آذرنگ
ققنوس، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
همچنین نگاه کنید
رجینالد جان‌ هالینگ دیل رجینالد جان‌ هالینگ دیل (نویسنده)